Citiți regulile detaliate ale concursului, care se desfășoară pe contul  de Instagram și Facebook Day Night.

 1. Informațiile principale

1.1 Organizatorul concursului este compania Natural Cosmetics s.r.o., Karpatské námestie 10A, 83106, Bratislava, Slovacia, NIF: 51040077, CIF: 2120570991 (în continuare ca și „organizator“ sau doar „Brilliantcoco“). Contact: info@brilliantcoco.ro

1.2 Concursurile se desfășoară continuu pe Facebook https://www.facebook.com/brilliantcocoro sau pe instagram https://www.instagram.com/brilliantcocoro

1.3 Data unui concursului este specificată  în postarea concursul respectiv

1.4 Concursul nu este sponsorizat, aprobat sau administrat de Instagram și nu are nicio relație cu acesta. Instagramul nu are nici o obligație față de concurent.

 1. Concurenții

2.1 La concurs poate participa oricine a împlinit vârsta de 18 ani, are un profil activ pe Facebook sau Instagram și a îndeplinit condițiile concursului enumerate în participarea la concurs.

 1. Regulile concursului

3.1   Fiecare concurent poate adăuga mai multe comentarii sub postarea concursului cu persoana etichetată.

3.2 Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude din concurs comentariile care:

 • se pare că nu au nici o legătură cu postarea concursului,
 • conțin vulgarități sau alte fraze care sunt contrare moralei și eticii sociale general acceptate,
 • conține amenințări și / sau alte atacuri verbale similare, inclusiv informații înșelătoare despre o altă persoană,
 • incită la ură bazată pe sex, rasă, culoare, limbă, crez și religie, opinie politică sau de altă natură, origine națională sau socială, naționalitate sau grup etnic,
 • promovează substanțe dependente sau să atenueze consecințele utilizării acestora,
 • pun în pericol dezvoltarea fizică, mentală și / sau morală a minorilor,
 • incită alte persoane pentru un comportament imoral sau un comportament care este în conflict cu reglementările legale general obligatorii valabile în Republica Slovacă,
 • sunt în conflict cu aceste reguli și / sau cu reglementări legale în general obligatorii valabile în Republica Slovacă,
 • organizatorul consideră că nu sunt potrivite pentru publicare.

3.3 Câștigătorii concursului vor fi deciși prin tragerea la sorți dintre toți concurenții care participă la competiție.

 1. Anunțarea câștigătorilor și preluarea premiilor

4.1 Câștigătorul va câștiga un pachet de produse dentare Brilliantcoco specificat în concurs.

4.2 Organizatorul va anunța câștigătorul publicând datele câștigătorului într-o formă anonimă pe storiurile paginii Instagram https://www.instagram.com/brilliantcocoro pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/brilliantcocoro și, în același timp, îl va contacta printr-un mesaj privat. În cazul unui concurs administrat de o terță parte, anunțarea concursului va avea loc pe profilul persoanei respective.

4.3 Câștigătorul nu are dreptul să dea premiul unei alte persoane; totuși, acest lucru nu îi limitează dreptul de a dona premiul după ce l-a primit.

4.4 Livrarea premiului se va face prin poșta slovacă.

 1. Alte condiții ale concursului

5.1 Concurenții nu au dreptul să ceară bani sau orice alt lucru în schimbul premiului câștigat și nu au dreptul la nicio altă performanță de către organizator decât cele specificate în aceste reguli.
5.2 Organizatorul decide în cele din urmă asupra oricăror reclamații sau obiecții. Organizatorul își rezervă dreptul de a scurta, amâna, întrerupe sau anula concursul, de a modifica sau completa regulile sale pe întreaga durată a competiției, prin anunțarea modificării pe site-ul www.briliantcoco.sk,  unde sunt valabile și regulile complete.

5.3 Organizatorul este îndreptățit să verifice toate condițiile de participare la concurs și, în cazul unei dispute, să evalueze și să ia o decizie finală cu privire la orice problemă legată de concurs. Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude concurentul din competiție sau de a nu preda premiul concurentului, în cazul încălcării regulilor competiției.

 1. Declarația concurentului și consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

6.1 Prin participarea la concurs, concurentul acordă voluntar organizatorului (operatorul în conformitate cu Legea privind protecția datelor cu caracter personal) consimțământul pentru prelucrarea datelor sale personale furnizate organizatorului în timpul concursului, precum și în legătură cu posibila acordare a premiilor.

Concurentul are dreptul de a solicita operatorului accesul la datele personale referitoare la persoana vizată, dreptul de a corecta datele cu caracter personal, dreptul de a șterge datele cu caracter personal și dreptul de a restricționa prelucrarea datelor cu caracter personal, dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor cu caracter personal și dreptul la transferul de date cu caracter personal.

6.2. Operatorul păstrează datele personale ale câștigătorului pe perioada necesară pentru a livra premiul, dar nu mai mult de 2 luni.

6.3 Operatorul va furniza date personale intermediarilor cărora li s-a încredințat administrarea paginii sale de Instagram sau Facebook.

6.4 Acest consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este voluntar. Retragerea consimțământului în timpul competiției este efectivă la livrarea către organizator și are ca rezultat excluderea concurentului din competiție.

 1. Valabilitatea regulilor

7.1 Aceste reguli sunt valabile începând cu 01.01.2020, adică din ziua începerii a concursului.

În Bratislava, data  01.01. 2020